วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The genus Rhinacanthus (Acanthaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHORTIP KANTACHOT*
เลขที่หน้า: 65  ถึง 70
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

        A revision of the genus Rhinacanthus Nees (Acanthaceae) is presented. Two species are recognised from Thailand. Key to species and list of synonyms as well as descriptions, distributional data and vernacular names for each species are provided.

     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand