วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Rhynchanthus bluthianus (Zingiberaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NATTEE MUANGYEN*, WITTAYA PONGAMORNKUL & CHARUN MAKNOI
เลขที่หน้า: 79  ถึง 81
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Rhynchanthus bluthianus, from Mae Hong Son Province, is newly recorded for Thailand.

     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand