วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Toxicodendron wallichii (Hook.f.) Kuntze, a new record of Anacardiaceae from Vietnam
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NGUYEN XUAN QUYEN1,4, TRAN THI PHUONG ANH2,4 & NGUYEN THE CUONG3,4,*
เลขที่หน้า: 15  ถึง 18
ปี: 2560
ปีที่: 9
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The species composition of a limestone mountain area in Cao Bang province, northern Vietnam was investigated during May–July 2016. Based on these field investigations and comparative studies with herbarium materials, Toxicodendron wallichii (Hook.f.) Kuntze was identified as a new record for Vietnam and is described and illustrated. This species also occurs in North-western India, Nepal, Northern Thailand and North-western China.

     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand