วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Polygala perdurans Pendry (Polygalaceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WORANART THAMMARONG* & CHARUN MAKNOI
เลขที่หน้า: 1  ถึง 4
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Polygala perdurans Pendry is reported as a new record for Thailand. Description and illustrations are provided. The Flora of Thailand key to Polygala is amended.

download count: 30
     right-buttom
     
 

There are 99 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand