วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Effects of putrescine treatment on cell wall-degrading enzymes of ‘Nam Dok Mai No.4’ mango fruit during storage
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BUSSARIN WANNABUSSAPAWICH & KANOGWAN SERAYPHEAP*
เลขที่หน้า: 41  ถึง 50
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Fruit firmness is the major limiting factor for quality and postharvest life of mango fruit. Polyamine treatment can provide an alternative for prolonging shelf life of mango fruit by delaying fruit softening. This research aimed to investigate the benefits of exogenous putrescine treatment oncell wall-degrading enzymes of ‘Nam Dok Mai No.4’ mango. Mangoes were dipped inputrescine (PUT) at 0, 1, 2 and 4 mmol/L for 20 minutes. Afterward, mangoes were then stored at 14 °C for 9 days and transferred to 25 °C storage for another 9 days. It was found that the most effective treatment was 2 mmol/L PUT which exhibited the lowest respiration rate during storage. In addition, 2 mmol/L PUT treatment delayed pectin degradation, reduced polygalacturonase and pectin methyl esterase activities. These results suggested that 2 mmol/L PUT treatment could be effective in reducing cell wall-degrading enzyme activities of ‘Nam Dok Mai No.4’ mango after harvesting for prolonging storage life of fruit by decreasing fruit softening.


download count: 3
     right-buttom
     
 

There are 3964 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand