วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Three new records of Castanopsis (Fagaceae) from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WORANART THAMMARONG*, SARAYUT RAKARCHA, WATTANA TANMING & CHARUN MAKNOI
เลขที่หน้า: 99  ถึง 103
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Three new records of Castanopsis (Fagaceae) from Laos are reported, namely Castanopsis inermis (Lindl. ex Wall.) Benth. & Hook. f., C.pierrei Hance and C. siamensis Duanmu. Descriptions and photographs are provided.


download count: 29
     right-buttom
     
 

There are 4291 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand