วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Zingiber collinsii Mood & Theilade (Zingiberaceae), a newly recorded ginger from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NOBUYUKI TANAKA1,* , SHUICHIRO TAGANE2 & PHETLASY SOULADETH3
เลขที่หน้า: 105  ถึง 111
ปี: 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Abotanical expedition to southern Laos recorded the occurrence of Zingiber collinsii Mood & Theilade (Zingiberaceae), which had been recognized as endemic to Vietnam. Since this is a little-known species, detailed description, illustration, notes on habitat, ecology, and taxonomic discussion compared with the Vietnamese type are provided based on our newly collected Laomaterials.

 

download count: 29
     right-buttom
     
 

There are 4089 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand