วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): A note on the genus Clitoria L. (Leguminosae) from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRANOM CHANTARANOTHAI
เลขที่หน้า: 149  ถึง 150
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Clitoria hanceana var. thailandicais placed as a synonym of C. hanceanaClitoria hanceana var. latifolia is not currently reported for Thailand due to the misinterpreted location.


download count: 52
     right-buttom
     
 

There are 276 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand