วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Craibiodendron W.W. Sm. in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SANTI WATTHANA
เลขที่หน้า: 37  ถึง 41
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: A taxonomic revision of the genus Craibiodendron W.W. Sm. is presented. Two species are recognized. A key to the species, descriptions, ecological data and distributions are provided
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4270 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand