วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Sacciolepis chantaranothainiana (Poaceae): a new species from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : MONTHON NORSAENGSRI*
เลขที่หน้า: 9  ถึง 13
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

   A new species apparently endemic to Thailand, Sacciolepis chantaranothainiana is described and illustrated. The conservation statusis evaluated using the World Conservation Union (IUCN) criteria.


download count: 18
     right-buttom
     
 

There are 156 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand