วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Contributions to the Flora of Myanmar VII: Nine new distributional records of fl owering plants from Myanmar
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NOBUYUKI TANAKA1,*, TETSUO OHI-TOMA2, SHUICHIRO TAGANE3, KANA WATANABE-TOMA4, TAKASHI SUGAWARA1, MU MU AUNG5 & JIN MURATA6
เลขที่หน้า: 47  ถึง 57
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Inthe course of inventory of flowering plants in Myanmar, nine species representing nine genera and eight families are recorded for the first time from Myanmar: Arisaema sukotaiense Gagnep. (Araceae), Aristolochia perangustifolia Phuph.Thottea parviflora Ridl. (Aristolochiaceae), Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. (Calceolariaceae), Murdannia versicolor (Dalzell) G. Brückn. (Commelinaceae), Musa flaviflora N. W. Simmonds (Musaceae)Picrophloeus javanensis Blume (Gentianaceae), Schima crenata Korth. (Theaceae) and Zingiber callianthus Triboun & K.Larsen (Zingiberaceae). Ineach taxon, voucher specimens, the general distribution and photographs are provided with taxonomic notes.


download count: 29
     right-buttom
     
 

There are 233 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand