วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Pollen morphology of Sapotaceae-Chrysophylloideae from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PONGSAKORN KUNASIT & PRANOM CHANTARANOTHAI*
เลขที่หน้า: 59  ถึง 67
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

The pollen morphology of subfamily Chrysophylloideae (Sapotaceae) in Thailand was investigated to determine its taxonomic significance. Pollen of 11 samples representing eightspecies was examined using light microscope (LM) and scanning electron microscope (SEM). Pollen grains were found to be monads, isopolar, colporate, small- to large-sized, variable shape and exine ornamentation, lalongate and elliptic endoaperture. Five pollen types were recognised: Chrysophyllum type, Pouteria I type, Pouteria II type, Synsepalum type and Xantolis type. The pollen provides characters that are taxonomically useful in the classification of the Thai Chrysophylloideae. Pouteria grandifolia, P. obovata and P.stellibacca are transferred to the genus Planchonella as their pollen grains are distinct from Pouteria campechiana.


download count: 75
     right-buttom
     
 

There are 384 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand