วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): The lichen genus Diploschistes Norman (Graphidaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : VASUN POENGSUNGNOEN, KAJONSAK VONGSHEWARAT, KAWINNAT BUARUANG & WETCHASART POLYIAM*
เลขที่หน้า: 31  ถึง 34
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Only two species of lichen genus Diploschistes Norman have been documented in Thailand, Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr. and D. cinereocaesius (Sw. ex Ach.) Vain. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman is reported here as a new record. The species is characterised as having saxicolous habit, urceolate ascomata and sub-muriform ascospores. Descriptions, illustrations and a key to species are provided together with their distribution and ecology.


download count: 50
     right-buttom
     
 

There are 204 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand