วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Notes on the lichen genus Arthothelium A. Massal. (Arthoniaceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SUTHATTRA SIRINGAMRAM, KAWINNAT BUARUANG, VASUN POENGSUNGNOEN, WETCHASART POLYIAM & KAJONSAK VONGSHEWARAT*
เลขที่หน้า: 39  ถึง 44
ปี: 2565
ปีที่: 14
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

The lichen genus Arthothelium A. Massal. (Arthoniaceae) in Thailand is presentedThe investigated specimens were collected from Nakhon Si Thammarat province and obtained from RAMK herbarium. Two species are reported together with taxonomic description, distribution and ecology of each species, and an identification key is provided. One species, Arthothelium nilamburense Makhija & Patw., is a new record for Thailand.


download count: 44
     right-buttom
     
 

There are 4142 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand