วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Taxonomic study of the genus Actinodaphne Nees(Lauraceae) in Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : MONTRI TANAROS1*, SRUNYA VAJRODAYA2 AND KONGKANDA CHAYAMARIT1
เลขที่หน้า:  ถึง
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

                A taxonomic study of the genus presented. Eleven species were enumerated, namely Actinodaphne Nees in Thailand isActinodaphne amabilis Kosterm., glomerata A. angustifolia (Blume) Nees, A. cupularis (Hemsl.) Gamble, A.(Blume) Nees, A. henryi Gamble, A. montana Gamble, A. omeiensis (H. Liu) C.K. Allen, Hook.f. & Thoms. ex Meisn. var. A. perglabra Kosterm., A. sesquipedalis (Wall. ex Kuntze)cambodiana Lecomte, A. sesquipedalis var. glabra Kochummen, A. sikkimensis Meisn. and Actinodaphne sp.1.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 283 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand