วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Curcuma bella (Zingiberaceae), a new species from Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHARUN MAKNOI1, *, PUANGPEN SIRIRUGSA2 & KAI LARSEN3
เลขที่หน้า: 121  ถึง 124
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:      
        Curcuma bella Maknoi, K. Larsen & Sirirugsa, new species from Phitsanulok province in Northern Thailand, is described and illustrated.
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4060 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand