วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2555
ปีที่: 4
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ไลเคนกับการใช้เป็นยารักษาโรค
Lichen for Traditional Medicine
2 พืชในสภาวะเครียดเกลือ
Plant Salt Stress
3 พืชวงศ์ทานตะวันในประเทศไทยกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
The Sunflower Family (Asteraceae) in Thailand and Biodiversity
4 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพุทธรักษาวิเคราะห์โดยเครื่องหมายอาร์เอพีดี
Genetic diversity of canna lilies (Canna L.) analyzed by RAPD markers
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรงควัตถุ สารประกอบฟีนอล และคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
The relationships among pigments level, phenolic compound content and antioxidant activity of extracts from some medicinal plants
6 การเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เขาแพะ (Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay) ในพื้นที่โคกภูตากาด้วยวิธี encapsulation dehydration
Genetic Conservation of Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay in the Region of Khok Phu Taka by Encapsulation-Dehydration
7
The effects of distance from the urban center on plant diversity and composition in homegardens of Shan communities in Thailand
8
Helicia pyrrhobotrya Kurz (Proteaceae), a new record for Thailand
9
The genus Agapetes D. Don ex G. Don (Ericaceae) in Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 203 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand