วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Notes on Thai coastal Canavalia (Fabaceae, Papilionoideae)
2 ความหลากหลายของพรรณไม้และองค์ประกอบของไม้ต้นในป่าเต็งรัง ในอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู
Plant diversity and species composition of trees in deciduous dipterocarp forest in Phu Kao-Phu Phan Kham National Park, Nong Bua Lam Phu province
3 ความหลากหลายของมอสส์ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
Diversity of mosses in Phu Kradueng National Park, Loei province
4 ไบรโอไฟต์บริเวณเขาเชี่ยน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Bryophytes at Khao Chian, Sadao district, Songkhla province
5 -
Potential functional EST-derived SSR markers for latex and wood yield traits in rubber tree (Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.)
6 -
An effective micropropagation of Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
7 การใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านในจังหวัดพะเยา
Use of local vegetables in Phayao province
8 พืชที่ให้สีย้อมและองค์ความรู้พื้นบ้านในการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ในอำเภออาจสามารถ และอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Dye plants and traditional knowledge of natural dyeing of Tai-Lao ethnicity in At Samat and Pho Chai districts, Roi Et province
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 267 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand