วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): สีย้อมธรรมชาติจากฝางเพื่อการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
ชื่อบทความ(Eng): Natural dye for Sappan tree (Caesalpinia Sappan L.) for studying plant cell and tissues
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): มานิต คิดอยู่
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Manit Kidyoo
เลขที่หน้า: 61  ถึง 70
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ: ฝาง (Caesalpinia sappan L.) เป็นพืชวงศ์ Leguminisae-Caesalpinioideae ส่วนของแก่นไม้ที่นำมาต้มกับน้ำจะได้สีแดง ซึ่งสามารถทำเป็นสีย้อมผ้าทางชีวภาพ สำหรับย้อมเซลล์และเนื้อเยื่อพืชในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สีย้อมจากแก่นฝางจะย้อมสีติดเซลล์ทุติภูมิและนิวเคลียสเป็นสีชมพูหรือแดง ประสิทธิภาพในการย้อมใกล้เคียงกับสีสังเคราะห์ จึงสามารถนำไปใช้แทนสี Safranin O ในการเตรียมสไลด์สำหรับกล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรได้ การใช้สีย้อมผ้าจากแก่นฝางทดแทนสีสังเคราะห์ จึงเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีราคาถูก และยังช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
download count:
     right-buttom
     
 

There are 4105 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand