วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Ficus beipeiensis S.S. Chang (Moraceae), a new record for Thailand
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : WATTANA TANMING*, ANGKHANA INTA, ARUNOTHAI JAMPEETONG & PRASIT WANGPAKAPATTANAWONG
เลขที่หน้า: 111  ถึง 113
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Ficus beipeiensis S.S. Chang is newly recorded for Thailand. Description and illustration are provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 403 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand