วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Two new distribution records of Odontochilus Blume (Orchidaceae) from Laos
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : SOULIVANH LANORSAVANH1, KEOOUDONE SOUVANNAKHOUMMANE1,3,*, PANKAJ KUMAR2, STEPHAN W. GALE2, VICHITH LAMXAY1, SOMCHANH BOUNPHANMY1 & KHAMFA CHANTHAVONGSA1
เลขที่หน้า: 85  ถึง 93
ปี: 2562
ปีที่: 11
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Descriptions, updated distribution data, conservation status and illustrations of two newly recorded orchids, Odontochilus elwesii and O.putaoensis are provided. An identification key to all four species of Odontochilu snow known to occur in Laos is also provided.


     right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand