วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Effect of plant growth regulators on micropropagation of Curcuma aeruginosa Roxb.
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ORAWAN THEANPHONG, THANAPAT SONGSAK & CHALERMPOL KIRDMANEE
เลขที่หน้า: 135  ถึง 142
ปี: 2553
ปีที่: 2
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:         Shoot explants of Curcuma aeruginosa Roxb. were cultured on Murashige and Skoog, 1962 (MS) agar medium supplemented with benzylaminopurine (BA) or Kinetin at the concentration of 1, 3, 5 and 7 mg/L, combination of BA (1, 3, 5 and 7 mg/L) and 0.5 mg/L naphthalene acetic acid (NAA) and combination of Kinetin (1, 3, 5 and 7 mg/L) and 0.5 mg/L NAA for 5 weeks. The results showed that MS agar medium supplemented with the combination of 1.0 mg/L BA and 0.5 mg/L NAA induced the highest number of new roots (10 roots/explant), new shoots (1.29 shoots/explant) and the highest length of shoot (3.56 cm).
download count:
     right-buttom
     
 

There are 3997 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand