วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Vegetation structure and plant species composition of the valley bottom wetland Gangtey-Phobji, Wangdue Phodrang, Bhutan
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : JIGME TSHEWANG1, 2, * & KITICHATE SRIDITH1
เลขที่หน้า: 101  ถึง 125
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Understanding wetland vegetation and plant species composition are crucial for wetland ecosystem restoration and sustainable biodiversity conservation. The floristic composition was collected with 170 stratified quadrat sampling of 1 × 1 m2, 4 × 4 m2 and 10 × 10 m2 for herbs, shrubs and trees. The results showed that a total of 241 species belonging to 173 genera and 75 families were found. Of these, they are 220 angiosperms, 3 gymnosperms, 5 bryophytes and 13 monilophytes. The most abundant life forms were herbaceous with 87%, shrub with 9% and 2% of trees and climbers in the wetland. The three different schematic profile diagram represents general vegetation structure and unique habitats of Gangtey-Phobji wetland,one of the largest high-altitude wetland. The conservation agencies can use the study findings for appropriate conservation of wetlands in the Himalayan, Bhutan.


download count: 43
     right-buttom
     
 

There are 3914 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand