วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of Eriocaulaceae in Dong Na Tard Provincial Protected Area, Savannakhet Province, Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PHETSAMONE PIYAVONG1,2 & AMORNRAT PRAJAKSOOD2,*
เลขที่หน้า: 127  ถึง 138
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Species diversity of Eriocaulaceae in Dong Na Tard Provincial Protected Area, Savannakhet Province, Lao PDR was undertaken in November 2020. Eight taxa are found, one of which was an unknown taxon. They were Eriocaulon cinereum R. Br., E. Echinulatum Mart.E. hamiltonianum Mart., E. infirmum Steud., E. nautiliforme Lecomte, E. nautiliformoides Praj. & J. Parn.E. truncatum Buch.-Ham. ex Mart. var. florensense Z. X. Zhang and Eriocaulonsp. The generic and species descriptions, and a key tothe species are presented.


download count: 47
     right-buttom
     
 

There are 222 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand