วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): What is Hu kra chong?
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PAUL J. GROTE
เลขที่หน้า: 139  ถึง 147
ปี: 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

Hu kra chong is an introduced, cultivated tree commonly planted throughout Thailand. It is often referred to as Terminalia ivorensis A. Chev. (Combretaceae). However, comparison with type specimens and protologues of species of Terminalia L. indicate that it is correctly identified as T. mantaly H.Perrier, a tree native to Madagascar. Cultivated Phae barami is also T. mantaly.


download count: 26
     right-buttom
     
 

There are 229 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand