ทัศนศึกษาเส้นทางสายวัฒนธรรมจอมทอง-หางดง


วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 900 บาท

- ชำระค่าลงทะเบียน ณ โต๊ะลงทะเบียนหน้างานประชุม ตั้งแต่วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
- ลงชื่อเข้าร่วมทัศนศึกษา [คลิก]


รายละเอียด
พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา บ้านไร่ไผ่งาม
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของ อ. จอมทอง ณ “บ้านไร่ไผ่งาม” และ “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” ป้าแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) ในปี 2529
วัดพระธาตุจอมทอง
นมัสการพระบรมธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด เพื่อความเป็นสิริมงคล
วัดต้นเกว๋น
นมัสการพระ ณ วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) อ.หางดง เยี่ยมชมศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ และวิหารไม้แกะสลักงดงามตามแบบศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิม
บ้านไร่กองขิง
เยี่ยมชมกิจกรรมเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนรักษ์สุขภาพ ณ ชุมชน “บ้านไร่กองขิง” อ.หางดง

*หมายเหตุ

รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์การประชุมฯ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่นักพฤกษศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในการเข้าร่วมได้เข้าถึงและรับความสะดวกจากทางผู้จัด

การใช้งานเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
FAQ
Sitemap

ข่าวล่าสุด

เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
1 พฤษภาคม 59

ที่มาและวัตถุประสงค์

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นอีกขั้นของการยกระดับความสำคัญให้แก่วงการการศึกษาทางด้านภูมิปัญญาจากใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ซึ่งได้เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมหรือเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัยในทุกๆด้านในอนาคต

ติดต่อเรา